Khóa học được chia làm 2 phần:

Phần Nội dung Số buổi (2h00 / 1 buổi)
1 Phần 1: Lớp C.# cơ bản 5
2 Phần 2: Lớp C.# Autocad 6

Hỗ trợ sau khóa học

Qúa trình học chia 3 khoảng thời gian

Kiểm tra bài tập về nhà (20 phút)
Dạy nội dung mới (1h30p)
Giao bài tập thực hành (10 phút)

➡Tại sao tôi phải học cả 2 phần ?

Tại vì bạn phải biết C.# về các cú pháp, ngôn ngữ, cấu trúc lập trình, từ đó các bạn mới có thể lập trình trên các phần mềm Civil 3D, AutoCAD, …

➡Tại sao tôi phải học Lập trình ?

Có 3 lý do:

  1. Bạn là người có đam mê viết ra các ứng dụng mới đáp ứng trong công việc
  2. Bạn cần cho các đồng nghiệp khác thấy được bạn không chỉ là kỹ sư mà còn có thể làm IT lập trình
  3. Chứng tỏ năng lực với sếp

Nội dung bài học phần 1:

Bài 1: Windown Form và Hàm

Bài 2: Biến và các thành phần trong C.#

Bài 3: Cấu trúc vòng lặp For, Switch Case

Bài 4: Cấu trúc hàm Dictionary

Bài 5: Cách tạo lớp đối tượng Class

Nội dung bài học phần 2:

Bài 6: Khai thác thông tin và tạo đối tượng Polyline

Bài 7: Tạo Layer tự động

Bài 8: Tạo Dim theo tỷ lệ tự động

Bài 9: Tương tác với đối tượng Block

Bài 10: Thống kê thép ra Excel

Bài 11: Cách tạo Menu các chức năng & trả lời các câu hỏi