CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Tên dự án: PARK HYATT

Địa chỉ: BÃI TRƯỜNG, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thực phẩm BIM

Nhà Thầu: Công ty cổ phần xây dựng Coteccons

Nhiệm vụ triển khai: Thiết kế, xây dựng mô hình BIM, hồ sơ thi công hạ tầng

Tên dự án: KHU NHÀ Ở PHÚC ĐẠT

Địa chỉ: BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển nhà Phúc Đạt

Nhiệm vụ triển khai: Thiết kế, xây dựng mô hình BIM, hồ sơ thi công hạ tầng

Tên dự án: PAIHONG

Địa chỉ: BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Paihong

Nhà thầu xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Coteccons

Nhiệm vụ triển khai: Xây dựng mô hình BIM, Kiểm tra giao cắt – xung đột

Tên dự án: PHÚ GIA COMPOSE

Địa chỉ: ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phú Gia

Nhiệm vụ triển khai: Xây dựng mô hình BIM, Kiểm tra giao cắt – xung đột

Tên dự án: Casino Nam Hội An – HOIANA

Địa chỉ: Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển dự án HOIANA

Nhà thầu xây dựng: Công ty cổ phần xây dựng Cteccons

Nhiệm vụ triển khai: Xây dựng mô hình BIM, Kiểm tra giao cắt – xung đột, triển khai bản vẽ thi công