Hỗ trợ & Cung ứng giải pháp V3Tools

Dưới đây là các hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn, đăng ký thuê bao sử dụng

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn

Tải về và cài đặt. Chú ý tắt các phần mềm Autodesk trước khi cài. Trong quá trình cài sẽ phát sinh 1 số máy tính chặn nhằm file Virus, do đó các bạn cần tắt phần mềm diệt virus trong máy trước.

Đăng ký sử dụng

Đăng ký

Dưới đây là hướng dẫn đăng ký sử dụng V3Tools. Sau khi đăng ký, bạn có 15 ngày để trải nghiệm dùng thử các tính năng. Các bạn muốn đăng ký gia hạn hoặc sử dụng vĩnh viễn, vui lòng liên hệ bên dưới.

Tài liệu hướng dẫn

Xem Thêm

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn V3Tools dưới dạng File PDF. Chúng tôi luôn tái bản để phát hành theo các phiên bản mới nhất. Rất mong đóng góp ý kiến từ các bạn. Đang nâng cấp cho các phiên bản sau.

Diễn đàn trao đổi tính năng V3Tools

Cộng đồng trao đổi V3Tools trên Facebook

Cùng tham gia trải nghiệm các tính năng trên Youtube

Nâng cấp & mua V3Tools

Thông tin liên hệ hỗ trợ tại Việt Nam

Mr. Trương Tấn Trung

Phone: 0937 328 379
Zalo: 0349663708
skype: trungtt88

Mr. Ngô Quốc Việt

Phone: 090 348 5582
Zalo: 090 348 5582
Skype: ngoquocviet1912

Bảng so sánh giữa V3Tools Student và V3Tools License

Phiên bản Student có thời gian sử dụng vĩnh viễn

Phiên bản Thương mại có thời gian dùng thử 15 ngày, có bản khóa cứng & khóa mềm vĩnh viễn

Nhập dữ liệu

 1. Chuyển đổi dữ liệu NTD sang TEXT. (Không giới hạn)
 2. Chuyển đổi dữ liệu NTD vào trong Civil3D (Giới hạn 100 cọc)

Điểm Point

 1. Đánh tên các điểm Point (Giới hạn đánh 15 điểm)
 2. Chọn các điểm Point theo vùng Polyline (Không giới hạn)
 3. Tạo điểm Points từ Text (1) (Giới hạn 20 điểm)
 4. Tạo điểm Points từ Text (2) (Không giới hạn)
 5. Tạo điểm Points từ các Text rời rạc (Không giới hạn)
 6. Tạo điểm Points từ Blocks (Giới hạn 50 Blocks)
 7. Tạo điểm Points từ Hầm Ga (Giới hạn 50 hầm ga)
 8. Tạo điểm Points trên mặt bằng từ một trắc ngang (Không giới hạn)
 9. Tạo điểm Points trên mặt bằng nhiều trắc ngang (giới hạn 10 trắc ngang)
 10. Gán cao độ bề mặt vào Rawdescription (giới hạn 20 điểm)

Địa chất

 1. Nhập dữ liệu địa chất (Giới hạn 10 hố khoan)
 2. Quản lý bề mặt địa chất (Không giới hạn)

Tính toán

 1. Lựa chọn (Số làm tròn khối lượng & cao độ là 2)
 2. Tạo lưới ô vuông (không có chức năng nhập gốc xoay)
 3. Định nghĩa lô đất (Không giới hạn)
 4. Cắt lưới (Không giới hạn)
 5. Tạo đường đào đắp (Không giới hạn)
 6. Tính toán khối lượng (Chỉ tính theo từng Lô, không cho phép 1 lần tính nhiều Lô)

 

Hỗ trợ

 1. Gộp ô lưới (Không giới hạn)
 2. Xóa các đối tượng trong Lô (Không giới hạn)
 3. Thay đổi kích thước 1 Block khối lượng (Không giới hạn)
 4. Cắt lưới Thay đổi kích thước nhiều block khối lượng (Không giới hạn)
 5. Thay đổi thông số trong Block khối lượng (Không giới hạn)

 

 

Thống kê

 1. Lập bảng tổng hợp chi tiết (Không giới hạn)
 2. Lập bảng tổng hợp khối lượng (Không giới hạn)
 3. Bảng liệt kê cao độ chi tiết (Không giới hạn)

Bề mặt

 1. Rebuild nhiều Surface (Giới hạn 5 bề mặt)
 2. Tạo Spot elevation từ các Text (Không giới hạn)

Tuyến

 1. Bố trí cọc trên từng tuyến (Không giới hạn)
 2. Bố trí cọc trên nhiều tuyến (Giới hạn 10 tuyến)
 3. Đánh lại tên cọc (Giới hạn 10 tuyến)
 4. Nhãn Sole (Không giới hạn)
 5. Tạo cao độ cọc tự nhiên, thiết kế (Không giới hạn)
 6. Chia sẻ cọc trên tuyến giữa các File (Không giới hạn)
 7. Chiều dài cọc theo ranh khảo sát (Giới hạn 100 cọc)
 8. Gán nhãn yếu tố cong trên tuyến (Không giới hạn)

Trắc dọc

 1. Xuất trắc dọc từ nhiều tuyến (Giới hạn 5 tuyến)
 2. Dò tìm trắc dọc – Tuyến (Không giới hạn)
 3. Cập nhập thêm cọc lên trắc dọc (Giới hạn 3 điểm 1 lần)
 4. Cập nhập bảng Band Set (Không giới hạn)
 5. Thêm bề mặt các lớp lên trắc dọc (Giới hạn 5 trắc dọc)
 6. Tạo đường thiết kế từ Polyline trên Trắc dọc (Không giới hạn)
 7. Gán nhãn giao cắt tại các Tuyến giao (Không giới hạn)
 8. Gán nhãn chênh cao (Không giới hạn)
 9. Làm trơn đường tự nhiên (Không được sử dụng)

Bình đồ

 1. Khởi tạo nhiều Corridors từ nhiều Tuyến (Giới hạn 5 tuyến)
 2. Khởi tạo nhiều bề mặt Surface từ nhiều Corridors (Giới hạn 5 Corridors)
 3. Thêm Frequence cho các corridors tại các cọc (Không có chức năng thêm hàng loạt các tuyến)
 4. Cao độ tự nhiên từ trắc ngang lên bình đồ (Giới hạn 5 cọc 1 lần)

Trắc ngang

 1. Dò tìm Trắc ngang – Cọc (Không giới hạn)
 2. Thay đổi mức so sánh theo Max-Min (Giới hạn 5 cọc / 1 lần)
 3. Chỉnh sửa Trắc ngang tự nhiên (Không điều chỉnh cao độ trong bảng)
 4. Đánh cấp – vét bùn (Không hỗ trợ)
 5. Lấy khối lượng trắc ngang (Không giới hạn)

Thoát nước

 1. Bố trí mạng lưới thoát nước (Không hỗ trợ)
 2. Xuất trắc dọc thoát nước (Giới hạn 5 trắc dọc / 1 lần)
 3. Áp quy tắc thiết kế (Không giới hạn)
 4. Thêm cống-Hầm ga lên trắc dọc (Không giới hạn)
 5. Merge mạng lưới thoát nước (Không hỗ trợ)

Hầm ga - Cống

 1. Điều chỉnh trắc dọc thoát nước (Không giới hạn)
 2. Điều chỉnh cống trên trắc dọc (Không giới hạn)
 3. Dò tìm Hầm ga – Cống (Không giới hạn)
 4. Kết nối cống ngã 3 (Không giới hạn)
 5. Thay đổi kích thước theo loại (Không giới hạn)
 6. Thay đổi kích thước đồng loạt (Không hỗ trợ)
 7. Thay đổi độ dốc cống (Không hỗ trợ)
 8. Nâng hạ cao độ cống (Không hỗ trợ)
 9. Thiết lập giá trị lắng đáy hầm ga (Không hỗ trợ)
 10. Thay đổi tim tuyến tham chiếu (Không hỗ trợ)
 11. Thay đổi bề mặt tham chiếu (Không hỗ trợ)
 12. Xoay góc hầm ga (Không hỗ trợ)
 13. Kéo nhãn hố ga (Không giới hạn)
 14. Tạo đường Featureline trên mặt bằng (Không hỗ trợ)
 15. Điền tên hố ga nhanh (Không hỗ trợ)

Thoát nước

 1. Bảng thống kê thông số hầm ga cống (Không có các cột thống kê sau)
  1. Số cống đấu vào
  2. D cống đấu vào
  3. D cống đấu ra
 2. Bảng thống kê số lượng cống, hầm ga (Giới hạn 1 số chức năng)
  1. Không có cột chiều dài tổng

Giao thông

 1. Nhập tiêu đề (Không giới hạn)
 2. Bảng thống kê yếu tố mặt bằng tuyến (Giới hạn chỉ cho 1 tuyến)
 3. Bảng thống kê yếu tố trắc dọc (Giới hạn chỉ cho 1 tuyến)
 4. Bảng thống kê yếu tố cọc trên tuyến (Giới hạn chỉ cho 1 tuyến)
 5. Bảng thống kê vật liệu kết cấu (Không hỗ trợ)
 6. Bảng thống kê đào đắp nút giao (Không hỗ trợ)
 7. Bảng thống kê khối lượng trắc ngang (Chỉ làm tròn 2 số)
 8. Bảng thống kê tọa độ cọc (Chỉ làm tròn 2 số)

 

Không hỗ trợ các tính năng: V3-Hỗ trợ CAD, V3-Hỗ trợ Civi3D

Có sẵn thư viện cho các bạn tham khảo

In hàng loạt bản vẽ (Không giới hạn)

Chat hỗ trợ cả Civil 3D và V3Tools

Các tính năng dành cho AutoCAD (Không hỗ trợ)

 

Video hướng dẫn sử dụng các tính năng V3Tools

Hướng dẫn san nền theo ô lưới:

Bề mặt

Tuyến

Trắc dọc

Bình đồ

Nút giao

Trắc ngang

Thoát nước

Hầm Ga-Cống

Liên hệ Mr.Việt để được cung cấp thư viện

Chức năng in bản vẽ hàng loạt

 

Quản lý thông tin

Đăng nhập tài khoản:

Để sụng V3Tools, các bạn cần phải đăng nhập tài khoản, bằng cách chọn vào chức năng “Đăng nhập tài khoản“, một hộp thoại sau sẽ hiển thị:

Nếu đã có tài khoản, chỉ cần nhập:

Tên đăng nhập (User Name):…

Mật khẩu (Password):

Nếu bạn quên mật khẩu, chỉ cần bấm vào nút “Forgot Password“, một hộp thoại sau sẽ hiển thị:

Nhập Email mà bạn đã đăng ký.

Nhấn chọn “Send” và kiểm tra trong hộp thư Email bạn đã đăng ký.

Trường hợp bạn chưa có tài khoản sử dụng, bạn chỉ cần bấm vào nút “Register“, một hộp thoại đăng ký sẽ hiển thị:

Sau khi điền đầy đủ thông tin, các bạn bấm vào nút “Accept“, một mã OTP sẽ gửi đến Email các bạn:

Kiểm tra Email của bạn:

Chú ý: một số Email sẽ được gửi vào phần Spam:

Sau khi có mã OTP, có bạn điền vào ô đăng nhập sau:

Bấm “Xác nhận” để kích hoạt tài khoản.

Trường hợp bạn lỡ tắt hộp thoại nhập mã OTP mà bạn cần kích hoạt lại mã này thì làm các bước sau:

B1. Chọn tính năng “Kích hoạt tài khoản“, một hộp thoại sau sẽ hiển thị:

B2. Nhập Email của bạn vào ô Your Email

B3. Bấm nút Resend và kiểm tra hộp thư Email của bạn.

B4. Nhập mã OTP và bấm chức năng Accept

Thông tin tài khoản:

Chọn vào chức năng “Thông tin tài khoản” để kiểm tra một số thông tin sau:

Kiểm tra: Tên đăng nhập, gói đăng ký, ngày đăng ký và số ngày còn lại.

Khi đăng ký mới, bạn sẽ có 15 ngày dùng thử.

Trường hợp bạn muốn đăng nhập tài khoản qua máy khác sử dụng, bạn có thể dùng chức năng “Logout Your Account“, một hộp thoại sau sẽ hiển thị:

Nâng cấp tài khoản:

Xin liên hệ để tư vấn và hỗ trợ cấp khóa cứng, khóa mềm

Phone: 0937 328 379 (Mr.Trung)

Skype: trungtt88

Email: v3tools.com.vn@gmail.com

Zalo: 0349663708

Thông tin tác giả:

Chọn vào chức năng “Thông tin tác giả” để biết thêm về bộ phận phát triển các tính năng V3Tools:

Mọi đóng góp ý kiến của các bạn chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn, mọi chi tiết xin liên hệ:

Phone: 0937 328 379 (Mr.Trung)

Skype: trungtt88

Email: ks.truongtantrung@gmail.com

Zalo: 0349663708

Nhóm Facebook trao đổi: https://www.facebook.com/groups/379527982657445/?ref=bookmarks

Hướng dẫn sử dụng:

Chọn vào chức năng “hướng dẫn sử dụng” để được nhận các hướng dẫn chi tiết về phần mềm:

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.