Phiên bản cập nhập 16/12/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.8

Các chức năng cập nhập mới:

👉1/ Tùy chỉnh kiểu điền chú thích trong phần tính toán khối lượng san nền
👉2/ Thêm chức năng gán nhãn cho biên lô

Phiên bản cập nhập 15/11/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.7

Các chức năng cập nhập mới:

👉1/ Đổi tên trắc dọc thoát nước
👉2/ Bố trí cọc theo hầm ga trên trắc dọc
👉3/ Bổ sung thêm tính năng quét chọn các nút giao
👉4/ Thêm tính năng markline zoom to object
👉5/ Điền yếu tố cong lên trắc ngang
👉6/ Bổ sung tính năng Xuất khối lượng trắc ngang

Phiên bản cập nhập 21/07/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.2

Các chức năng cập nhập mới:

 1. Bổ sung và chỉnh sửa các chức năng san nền

Phiên bản cập nhập 25/06/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.2

Các chức năng cập nhập mới:

 1. Tạo điểm định vị nút giao
 2. Quản lý điểm định vị nút

Phiên bản cập nhập 16/06/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.2

Các chức năng cập nhập mới:

 1. Cắt corridors trong vùng Polyline giới hạn
 2. Hiển thị lưới tam giác bề mặt
 3. Xóa surface line trong phạm vi nút giao
 4. Đổi kiểu hiển thị cọc
 5. Xác định nút giao
 6. Tạo điểm định vị nút

Phiên bản cập nhập 26/04/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7

Các chức năng chính:

 1. Bổ sung chức năng bảng tọa độ cọc

2. Chỉnh sửa chức năng bảng thống kê thoát nước

Phiên bản cập nhập 10/11/2020

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2020 V6

Các chức năng chính:

 1. Thay đổi lý trình tuyến mà không bị mất cọc V_TDLTT

2. Cập nhập kích thước Partlist hố ga hàng loạt V_SWAPS

3 Thay đổi cao độ Đầu & Cuối Cống V_DCCDC

4. Xuất dữ liệu các Tuyến ra file NTD V_NTDEX

5. Điều chỉnh chức năng đánh cấp vét bùn

6. Điều chỉnh chức năng điền khối lượng lên trắc ngang

https://youtu.be/FF1TCu5yeVI

Phiên bản cập nhập 09/08/2020

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2020 V5

Các chức năng chính:

 1. Bổ sung thêm kiểu hiển thị ô vừa đào vừa đắp
 2. Thêm đường đào đắp bằng đối tượng Polylines
 3. Bổ sung thêm tính năng lấy khối lượng trong Polyline
 4. Thêm bảng thống kê chi tiết hoàn công cho san nền
 5. Bảng thông kê thông số hầm ga cống theo Form T3team 1
 6. Bảng thông kê thông số hầm ga cống theo Form T3team 2
 7. Tạo surface từ 3D Face không bị lật cạnh

 

 

Phiên bản cập nhập 19/05/2020 Modul V3_San nền

Các tính năng trong Modul V3-San nền:

Các chức năng chính:

 1. Thiết lập thông số
 2. Định nghĩa lô đất
 3. Tạo lưới ô vuông
 4. Cắt lưới theo bề mặt thiết kế (FG)
 5. Tạo đường đào đắp theo bề mặt (EG-FG)
 6. Tính toán khối lượng theo ký hiệu

Các chức năng phụ trợ:

 1. Gộp ô khối lượng
 2. Xóa các đối tượng trong lô
 3. Thay đổi kích thước 1 Block khối lượng
 4. Thay đổi kích thước nhiều Block khối lượng
 5. Thay đổi thông số trong Block khối lượng
 6. Lập bảng tổng hợp khối lượng chi tiết
 7. Xuất bảng tổng khối lượng

 

Phiên bản cập nhập 19/05/2020

 1. Cài đặt trên phiên bản 2021
 2. Đánh tên nhãn Sole trên tuyến đường Alignments (V_NSOLE)

 1. Chọn các đối tượng nằm bên trong Polyline (Tr_CDTTP)

 1. Làm trơn đường tự nhiên theo cao độ tự nhiên tại các cọc (V_LTDTN)
 2. Điền tên hố ga theo Text có sẵn (V_DTHG)

 1. Kéo nhãn hố ga (Đã Fix lỗi bị biến dạng mũi tên trong lệnh trước đây)

 1. Thiết lập giá trị lắng đáy hố ga
  • Lưu thông số nhập trước đó
  • Chon phép chọn theo tuyến từ Ga đầu đến Ga cuối

  Cho phép chọn Ga trên trắc dọc

 1. Đọc file .NTD
 • Đã fix lỗi không thêm được cao độ tại tim tuyến khi đọc NTD vào trong Civil3D

9. Merge các mạng lưới thoát nước thành một mạng lưới tổng (V_Merge)

10. Thể hiện cao độ tự nhiên từ trắc ngang lên bình đồ tuyến (V_CDTNBD)

11. Chuyển cao độ cọc này sang cao độ cọc khác (V_CCDCTN)

12. Bổ sung lại tính năng nhập hố khoan địa chất theo mẫu Việt Nam

13. Xuất dữ liệu .NTD cho các tuyến đường  (V_NTD)

14. Xuất trắc dọc thoát nước hàng loạt (Đã điều chỉnh các lỗi không xuất được do khác template)

15. Xuất thông số cống – hầm ga:

 • Chỉnh sửa lại thêm các nút chọn đơn giản
 • Chỉnh sửa lại chức năng chọn C-HG trên mặt bằng (trước đây không chọn được)
 • Chỉnh sửa thêm chức năng xắp xếp cống trên trắc dọc khi xuất ra Excel

16. Xuất số lượng cống – hầm ga:

 • Bổ sung thêm 2 chức năng chọn trên mặt bằng và Netwwork
 • Thêm lựa chọn chiều dài
 • Thêm thống kê chiều dài cống

17. Đánh lại tên cọc:

 • Lưu lại các lựa chọn trước đó
 • Thêm chức năng đánh tên tuyến hàng loạt

18: Xóa ký hiệu () trong tên các cọc (đã bổ sung xóa nhiều tuyến cùng 1 lần)

19. Mở lại chức năng đánh thứ tự đường thẳng, đường cong

20. Thêm add section hàng loạt:

 • Bổ sung tính năng thêm Frequence cho nhiều corridors cùng 1 lần

21: Điều chỉnh cao độ cống:

 • Thêm tính năng điều chỉnh trên trắc dọc
 • Thay đổi ô nhập cao độ, cho phép nhập cao độ tự do

22. Thay đổi diện tích Polyline (ATA)

23. Lỗi treo máy khi đăng nhập User ở 2 máy (Bạn có thể đăng nhập 2 User ở 2 máy khác nhau miễn là không cùng 1 thời gian đăng nhập)

Phiên bản cập nhập 27/09/2019

Các nội dung cập nhập phiên bản mới:

1.  Tính năng tự động Update khi có phiên bản mới hoặc chỉnh sửa các lỗi.

 • Khi có phiên bản mới thì chương trình sẽ tự động cập nhập mà người dùng không cần phải cài mới hoặc gỡ ra như trước đây

2. Tự động Target và bề mặt tự nhiên khi tạo Corridor mà trước đây không thể target được

3. Cập nhập tất cả Bandset nhanh chóng (Trước đây chỉ cập nhập cho từng Bandset)

4. Xuất khối lượng giao thông có bổ sung số chữ số thập phân cho người dùng tùy chọn.

5. Sửa lỗi chỉnh sửa chiều dài cọc theo ranh khảo sát

6. Gán nhãn chênh cao có bổ sung thêm tính năng tự xoá nhãn cũ

7. Bổ sung thêm tính năng xuất trắc dọc thoát nước hàng loạt (Lệnh: V_XTDTN)

8. Dò tìm cọc và trắc ngang đã  tắt tính năng higlight trắc ngang khi dò tìm

9. Bổ sung thêm cảnh báo tắt Civil3D trước khi cài đặt V3Tools

10. Sửa lỗi khi không chia sẻ cọc giữa các File

11. Sửa lỗi chức năng đánh cấp, vét bùn bị giật lên trên trắc ngang

12. Sửa lỗi điền khối lượng trắc ngang

 • Điền trắc ngang bị chèn chữ
 • Lưu lại các tùy chọn như vị trí canh, chiều cao chữ, style, …

13. Bổ sung tính năng điền cao độ điểm Point theo cao độ bề mặt vào phần Raw Description

14. Điều chỉnh vị trí canh nhãn Hố Ga theo vị trí nhãn làm mẫu