Hỗ trợ & Cung ứng giải pháp V3Tools

Dưới đây là các hướng dẫn cài đặt, tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn, đăng ký thuê bao sử dụng

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn

Đăng ký sử dụng

Đăng ký

Dưới đây là hướng dẫn đăng ký sử dụng V3Tools. Sau khi đăng ký, bạn có 15 ngày để trải nghiệm dùng thử các tính năng. Các bạn muốn đăng ký gia hạn hoặc sử dụng vĩnh viễn, vui lòng liên hệ bên dưới.

Tài liệu hướng dẫn

Xem Thêm

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn V3Tools dưới dạng File PDF. Chúng tôi luôn tái bản để phát hành theo các phiên bản mới nhất. Rất mong đóng góp ý kiến từ các bạn.

Diễn đàn trao đổi tính năng V3Tools

Cộng đồng trao đổi V3Tools trên Facebook

Cùng tham gia trải nghiệm các tính năng trên Youtube

Nâng cấp & mua V3Tools

Thông tin liên hệ hỗ trợ tại Việt Nam

Mr. Trương Tấn Trung

Phone: 0937 328 379
Zalo: 0349663708
skype: trungtt88

Mr. Ngô Quốc Việt

Phone: 090 348 5582
Zalo: 090 348 5582
Skype: ngoquocviet1912

Các tính năng mới

Phiên bản cập nhập 09/08/2020

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2020 V5

Các chức năng chính:

 1. Bổ sung thêm kiểu hiển thị ô vừa đào vừa đắp
 2. Thêm đường đào đắp bằng đối tượng Polylines
 3. Bổ sung thêm tính năng lấy khối lượng trong Polyline
 4. Thêm bảng thống kê chi tiết hoàn công cho san nền
 5. Bảng thông kê thông số hầm ga cống theo Form T3team 1
 6. Bảng thông kê thông số hầm ga cống theo Form T3team 2
 7. Tạo surface từ 3D Face không bị lật cạnh

Phiên bản cập nhập 19/05/2020 Modul V3_San nền

Các tính năng trong Modul V3-San nền:

Các chức năng chính:

 1. Thiết lập thông số
 2. Định nghĩa lô đất
 3. Tạo lưới ô vuông
 4. Cắt lưới theo bề mặt thiết kế (FG)
 5. Tạo đường đào đắp theo bề mặt (EG-FG)
 6. Tính toán khối lượng theo ký hiệu

Các chức năng phụ trợ:

 1. Gộp ô khối lượng
 2. Xóa các đối tượng trong lô
 3. Thay đổi kích thước 1 Block khối lượng
 4. Thay đổi kích thước nhiều Block khối lượng
 5. Thay đổi thông số trong Block khối lượng
 6. Lập bảng tổng hợp khối lượng chi tiết
 7. Xuất bảng tổng khối lượng

 

 

Phiên bản cập nhập 19/05/2020

 1. Cài đặt trên phiên bản 2021
 2. Đánh tên nhãn Sole trên tuyến đường Alignments (V_NSOLE)

 1. Chọn các đối tượng nằm bên trong Polyline (Tr_CDTTP)

 1. Làm trơn đường tự nhiên theo cao độ tự nhiên tại các cọc (V_LTDTN)
 2. Điền tên hố ga theo Text có sẵn (V_DTHG)

 1. Kéo nhãn hố ga (Đã Fix lỗi bị biến dạng mũi tên trong lệnh trước đây)

 1. Thiết lập giá trị lắng đáy hố ga
  • Lưu thông số nhập trước đó
  • Chon phép chọn theo tuyến từ Ga đầu đến Ga cuối

  Cho phép chọn Ga trên trắc dọc

 1. Đọc file .NTD
 • Đã fix lỗi không thêm được cao độ tại tim tuyến khi đọc NTD vào trong Civil3D

9. Merge các mạng lưới thoát nước thành một mạng lưới tổng (V_Merge)

10. Thể hiện cao độ tự nhiên từ trắc ngang lên bình đồ tuyến (V_CDTNBD)

11. Chuyển cao độ cọc này sang cao độ cọc khác (V_CCDCTN)

12. Bổ sung lại tính năng nhập hố khoan địa chất theo mẫu Việt Nam

13. Xuất dữ liệu .NTD cho các tuyến đường  (V_NTD)

14. Xuất trắc dọc thoát nước hàng loạt (Đã điều chỉnh các lỗi không xuất được do khác template)

15. Xuất thông số cống – hầm ga:

 • Chỉnh sửa lại thêm các nút chọn đơn giản
 • Chỉnh sửa lại chức năng chọn C-HG trên mặt bằng (trước đây không chọn được)
 • Chỉnh sửa thêm chức năng xắp xếp cống trên trắc dọc khi xuất ra Excel

16. Xuất số lượng cống – hầm ga:

 • Bổ sung thêm 2 chức năng chọn trên mặt bằng và Netwwork
 • Thêm lựa chọn chiều dài
 • Thêm thống kê chiều dài cống

17. Đánh lại tên cọc:

 • Lưu lại các lựa chọn trước đó
 • Thêm chức năng đánh tên tuyến hàng loạt

18: Xóa ký hiệu () trong tên các cọc (đã bổ sung xóa nhiều tuyến cùng 1 lần)

19. Mở lại chức năng đánh thứ tự đường thẳng, đường cong

20. Thêm add section hàng loạt:

 • Bổ sung tính năng thêm Frequence cho nhiều corridors cùng 1 lần

21: Điều chỉnh cao độ cống:

 • Thêm tính năng điều chỉnh trên trắc dọc
 • Thay đổi ô nhập cao độ, cho phép nhập cao độ tự do

22. Thay đổi diện tích Polyline (ATA)

23. Lỗi treo máy khi đăng nhập User ở 2 máy (Bạn có thể đăng nhập 2 User ở 2 máy khác nhau miễn là không cùng 1 thời gian đăng nhập)

Phiên bản cập nhập 27/09/2019

Các nội dung cập nhập phiên bản mới:

1.  Tính năng tự động Update khi có phiên bản mới hoặc chỉnh sửa các lỗi.

 • Khi có phiên bản mới thì chương trình sẽ tự động cập nhập mà người dùng không cần phải cài mới hoặc gỡ ra như trước đây

2. Tự động Target và bề mặt tự nhiên khi tạo Corridor mà trước đây không thể target được

3. Cập nhập tất cả Bandset nhanh chóng (Trước đây chỉ cập nhập cho từng Bandset)

4. Xuất khối lượng giao thông có bổ sung số chữ số thập phân cho người dùng tùy chọn.

5. Sửa lỗi chỉnh sửa chiều dài cọc theo ranh khảo sát

6. Gán nhãn chênh cao có bổ sung thêm tính năng tự xoá nhãn cũ

7. Bổ sung thêm tính năng xuất trắc dọc thoát nước hàng loạt (Lệnh: V_XTDTN)

8. Dò tìm cọc và trắc ngang đã  tắt tính năng higlight trắc ngang khi dò tìm

9. Bổ sung thêm cảnh báo tắt Civil3D trước khi cài đặt V3Tools

10. Sửa lỗi khi không chia sẻ cọc giữa các File

11. Sửa lỗi chức năng đánh cấp, vét bùn bị giật lên trên trắc ngang

12. Sửa lỗi điền khối lượng trắc ngang

 • Điền trắc ngang bị chèn chữ
 • Lưu lại các tùy chọn như vị trí canh, chiều cao chữ, style, …

13. Bổ sung tính năng điền cao độ điểm Point theo cao độ bề mặt vào phần Raw Description

14. Điều chỉnh vị trí canh nhãn Hố Ga theo vị trí nhãn làm mẫu

 

ext.

 

Bảng so sánh giữa V3Tools Student và V3Tools License

Phiên bản Student có thời gian sử dụng vĩnh viễn

Phiên bản Thương mại có thời gian dùng thử 15 ngày, có bản khóa cứng & khóa mềm vĩnh viễn

Nhập dữ liệu

 1. Chuyển đổi dữ liệu NTD sang TEXT. (Không giới hạn)
 2. Chuyển đổi dữ liệu NTD vào trong Civil3D (Giới hạn 100 cọc)

Điểm Point

 1. Đánh tên các điểm Point (Giới hạn đánh 15 điểm)
 2. Chọn các điểm Point theo vùng Polyline (Không giới hạn)
 3. Tạo điểm Points từ Text (1) (Giới hạn 20 điểm)
 4. Tạo điểm Points từ Text (2) (Không giới hạn)
 5. Tạo điểm Points từ các Text rời rạc (Không giới hạn)
 6. Tạo điểm Points từ Blocks (Giới hạn 50 Blocks)
 7. Tạo điểm Points từ Hầm Ga (Giới hạn 50 hầm ga)
 8. Tạo điểm Points trên mặt bằng từ một trắc ngang (Không giới hạn)
 9. Tạo điểm Points trên mặt bằng nhiều trắc ngang (giới hạn 10 trắc ngang)
 10. Gán cao độ bề mặt vào Rawdescription (giới hạn 20 điểm)

Địa chất

 1. Nhập dữ liệu địa chất (Giới hạn 10 hố khoan)
 2. Quản lý bề mặt địa chất (Không giới hạn)

Tính toán

 1. Lựa chọn (Số làm tròn khối lượng & cao độ là 2)
 2. Tạo lưới ô vuông (không có chức năng nhập gốc xoay)
 3. Định nghĩa lô đất (Không giới hạn)
 4. Cắt lưới (Không giới hạn)
 5. Tạo đường đào đắp (Không giới hạn)
 6. Tính toán khối lượng (Chỉ tính theo từng Lô, không cho phép 1 lần tính nhiều Lô)

 

Hỗ trợ

 1. Gộp ô lưới (Không giới hạn)
 2. Xóa các đối tượng trong Lô (Không giới hạn)
 3. Thay đổi kích thước 1 Block khối lượng (Không giới hạn)
 4. Cắt lưới Thay đổi kích thước nhiều block khối lượng (Không giới hạn)
 5. Thay đổi thông số trong Block khối lượng (Không giới hạn)

 

 

Thống kê

 1. Lập bảng tổng hợp chi tiết (Không giới hạn)
 2. Lập bảng tổng hợp khối lượng (Không giới hạn)
 3. Bảng liệt kê cao độ chi tiết (Không giới hạn)

Bề mặt

 1. Rebuild nhiều Surface (Giới hạn 5 bề mặt)
 2. Tạo Spot elevation từ các Text (Không giới hạn)

Tuyến

 1. Bố trí cọc trên từng tuyến (Không giới hạn)
 2. Bố trí cọc trên nhiều tuyến (Giới hạn 10 tuyến)
 3. Đánh lại tên cọc (Giới hạn 10 tuyến)
 4. Nhãn Sole (Không giới hạn)
 5. Tạo cao độ cọc tự nhiên, thiết kế (Không giới hạn)
 6. Chia sẻ cọc trên tuyến giữa các File (Không giới hạn)
 7. Chiều dài cọc theo ranh khảo sát (Giới hạn 100 cọc)
 8. Gán nhãn yếu tố cong trên tuyến (Không giới hạn)

Trắc dọc

 1. Xuất trắc dọc từ nhiều tuyến (Giới hạn 5 tuyến)
 2. Dò tìm trắc dọc – Tuyến (Không giới hạn)
 3. Cập nhập thêm cọc lên trắc dọc (Giới hạn 3 điểm 1 lần)
 4. Cập nhập bảng Band Set (Không giới hạn)
 5. Thêm bề mặt các lớp lên trắc dọc (Giới hạn 5 trắc dọc)
 6. Tạo đường thiết kế từ Polyline trên Trắc dọc (Không giới hạn)
 7. Gán nhãn giao cắt tại các Tuyến giao (Không giới hạn)
 8. Gán nhãn chênh cao (Không giới hạn)
 9. Làm trơn đường tự nhiên (Không được sử dụng)

Bình đồ

 1. Khởi tạo nhiều Corridors từ nhiều Tuyến (Giới hạn 5 tuyến)
 2. Khởi tạo nhiều bề mặt Surface từ nhiều Corridors (Giới hạn 5 Corridors)
 3. Thêm Frequence cho các corridors tại các cọc (Không có chức năng thêm hàng loạt các tuyến)
 4. Cao độ tự nhiên từ trắc ngang lên bình đồ (Giới hạn 5 cọc 1 lần)

Trắc ngang

 1. Dò tìm Trắc ngang – Cọc (Không giới hạn)
 2. Thay đổi mức so sánh theo Max-Min (Giới hạn 5 cọc / 1 lần)
 3. Chỉnh sửa Trắc ngang tự nhiên (Không điều chỉnh cao độ trong bảng)
 4. Đánh cấp – vét bùn (Không hỗ trợ)
 5. Lấy khối lượng trắc ngang (Không giới hạn)

Thoát nước

 1. Bố trí mạng lưới thoát nước (Không hỗ trợ)
 2. Xuất trắc dọc thoát nước (Giới hạn 5 trắc dọc / 1 lần)
 3. Áp quy tắc thiết kế (Không giới hạn)
 4. Thêm cống-Hầm ga lên trắc dọc (Không giới hạn)
 5. Merge mạng lưới thoát nước (Không hỗ trợ)

Hầm ga - Cống

 1. Điều chỉnh trắc dọc thoát nước (Không giới hạn)
 2. Điều chỉnh cống trên trắc dọc (Không giới hạn)
 3. Dò tìm Hầm ga – Cống (Không giới hạn)
 4. Kết nối cống ngã 3 (Không giới hạn)
 5. Thay đổi kích thước theo loại (Không giới hạn)
 6. Thay đổi kích thước đồng loạt (Không hỗ trợ)
 7. Thay đổi độ dốc cống (Không hỗ trợ)
 8. Nâng hạ cao độ cống (Không hỗ trợ)
 9. Thiết lập giá trị lắng đáy hầm ga (Không hỗ trợ)
 10. Thay đổi tim tuyến tham chiếu (Không hỗ trợ)
 11. Thay đổi bề mặt tham chiếu (Không hỗ trợ)
 12. Xoay góc hầm ga (Không hỗ trợ)
 13. Kéo nhãn hố ga (Không giới hạn)
 14. Tạo đường Featureline trên mặt bằng (Không hỗ trợ)
 15. Điền tên hố ga nhanh (Không hỗ trợ)

Thoát nước

 1. Bảng thống kê thông số hầm ga cống (Không có các cột thống kê sau)
  1. Số cống đấu vào
  2. D cống đấu vào
  3. D cống đấu ra
 2. Bảng thống kê số lượng cống, hầm ga (Giới hạn 1 số chức năng)
  1. Không có cột chiều dài tổng

Giao thông

 1. Nhập tiêu đề (Không giới hạn)
 2. Bảng thống kê yếu tố mặt bằng tuyến (Giới hạn chỉ cho 1 tuyến)
 3. Bảng thống kê yếu tố trắc dọc (Giới hạn chỉ cho 1 tuyến)
 4. Bảng thống kê yếu tố cọc trên tuyến (Giới hạn chỉ cho 1 tuyến)
 5. Bảng thống kê vật liệu kết cấu (Không hỗ trợ)
 6. Bảng thống kê đào đắp nút giao (Không hỗ trợ)
 7. Bảng thống kê khối lượng trắc ngang (Chỉ làm tròn 2 số)
 8. Bảng thống kê tọa độ cọc (Chỉ làm tròn 2 số)

 

Không hỗ trợ các tính năng: V3-Hỗ trợ CAD, V3-Hỗ trợ Civi3D

Có sẵn thư viện cho các bạn tham khảo

In hàng loạt bản vẽ (Không giới hạn)

Chat hỗ trợ cả Civil 3D và V3Tools

Các tính năng dành cho AutoCAD (Không hỗ trợ)

 

Video hướng dẫn sử dụng các tính năng V3Tools

Bề mặt

Tuyến

Trắc dọc

Bình đồ

Trắc ngang

Thoát nước

Hầm Ga-Cống

Liên hệ Mr.Việt để được cung cấp thư viện

Chức năng in bản vẽ hàng loạt

 

Quản lý thông tin

Đăng nhập tài khoản:

Để sụng V3Tools, các bạn cần phải đăng nhập tài khoản, bằng cách chọn vào chức năng “Đăng nhập tài khoản“, một hộp thoại sau sẽ hiển thị:

Nếu đã có tài khoản, chỉ cần nhập:

Tên đăng nhập (User Name):…

Mật khẩu (Password):

Nếu bạn quên mật khẩu, chỉ cần bấm vào nút “Forgot Password“, một hộp thoại sau sẽ hiển thị:

Nhập Email mà bạn đã đăng ký.

Nhấn chọn “Send” và kiểm tra trong hộp thư Email bạn đã đăng ký.

Trường hợp bạn chưa có tài khoản sử dụng, bạn chỉ cần bấm vào nút “Register“, một hộp thoại đăng ký sẽ hiển thị:

Sau khi điền đầy đủ thông tin, các bạn bấm vào nút “Accept“, một mã OTP sẽ gửi đến Email các bạn:

Kiểm tra Email của bạn:

Chú ý: một số Email sẽ được gửi vào phần Spam:

Sau khi có mã OTP, có bạn điền vào ô đăng nhập sau:

Bấm “Xác nhận” để kích hoạt tài khoản.

Trường hợp bạn lỡ tắt hộp thoại nhập mã OTP mà bạn cần kích hoạt lại mã này thì làm các bước sau:

B1. Chọn tính năng “Kích hoạt tài khoản“, một hộp thoại sau sẽ hiển thị:

B2. Nhập Email của bạn vào ô Your Email

B3. Bấm nút Resend và kiểm tra hộp thư Email của bạn.

B4. Nhập mã OTP và bấm chức năng Accept

Thông tin tài khoản:

Chọn vào chức năng “Thông tin tài khoản” để kiểm tra một số thông tin sau:

Kiểm tra: Tên đăng nhập, gói đăng ký, ngày đăng ký và số ngày còn lại.

Khi đăng ký mới, bạn sẽ có 15 ngày dùng thử.

Trường hợp bạn muốn đăng nhập tài khoản qua máy khác sử dụng, bạn có thể dùng chức năng “Logout Your Account“, một hộp thoại sau sẽ hiển thị:

Nâng cấp tài khoản:

Xin liên hệ để tư vấn và hỗ trợ cấp khóa cứng, khóa mềm

Phone: 0937 328 379 (Mr.Trung)

Skype: trungtt88

Email: v3tools.com.vn@gmail.com

Zalo: 0349663708

Thông tin tác giả:

Chọn vào chức năng “Thông tin tác giả” để biết thêm về bộ phận phát triển các tính năng V3Tools:

Mọi đóng góp ý kiến của các bạn chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn, mọi chi tiết xin liên hệ:

Phone: 0937 328 379 (Mr.Trung)

Skype: trungtt88

Email: ks.truongtantrung@gmail.com

Zalo: 0349663708

Nhóm Facebook trao đổi: https://www.facebook.com/groups/379527982657445/?ref=bookmarks

Hướng dẫn sử dụng:

Chọn vào chức năng “hướng dẫn sử dụng” để được nhận các hướng dẫn chi tiết về phần mềm:

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.